Jules Ainaud, Barcelona. Plaza del Comercio, antes Plaza del Palacio, 1872
Jules Ainaud
Barcelona. Plaça del Comerç, abans de Palau, 4 de juny del 1872
Biblioteca Nacional de España, Madrid

La Catalunya de Jules Ainaud (1871-1872)

Del 8 de juny al 3 de setembre

Descobriu l'exposició

A partir de mitjan segle XIX, la fotografia va començar a ser considerada un negoci amb futur, i a diferents països d’Europa van sorgir empreses que, de la seva funció inicial com a estudis per a la realització de retrats, van passar a la comercialització i distribució comercial de reproduccions obres d’art, monuments, paisatges, vistes de ciutats i retrats de personalitats. Entre aquests comerços van destacar les firmes Bisson Frères a França, London Stereoscopic and photographic Company al Regne Unit, Fratelli Alinari a Florència, i J. Laurent, a Espanya.

L’exposició presenta un centenar de còpies d’època en paper a l’albúmina a partir de negatiu de vidre al col·lodió humit i es completa amb catorze vistes estereoscòpiques i tretze reproduccions dels negatius en plaques de vidre d’aquestes vistes, que permeten apreciar la riquesa de detalls de la imatge en comparació amb les obres en paper. Totes les còpies van ser incloses en els catàlegs que l’empresa Laurent va utilitzar per a la seva comercialització entre 1872 i 1879.

La casa J. Laurent

Jean Laurent (Garchizy, França, 1816 – Madrid, 1886), conegut a Espanya com a Juan Laurent, es va establir a Madrid el 1844, previ pas per París. El 1856, va adoptar l’activitat fotogràfica com a professió i va obrir el seu negoci al número 39 del Carrer de Sant Jeroni de Madrid, reaprofitant l’estudi d’un dels seus antecessors, Charles Clifford.

El 1861 Laurent va ser nomenat fotògraf de la Reina Isabel II i amb el pas dels anys la seva qualitat com a retratista va anar en augment, la qual cosa va donar com a resultat un llegat de la societat del seu temps, des de tipus populars fins a l’aristocràcia social i intel·lectual del període.

La popularitat del mitjà fotogràfic aviat va fer que la Casa Laurent hagués de contractar diferents professionals per poder abastar la nombrosa producció de còpies que es requerien. Els millors d’ells, també realitzaven reproduccions d’obres d’art a museus o visitaven les ciutats per documentar-ne l’arquitectura i monuments o la construcció d’obres públiques com la del Canal de Lozoya. Per a la Casa Laurent van treballar, entre altres, Jules Ainaud, Juan i Vicente Daillencq (cunyats de Laurent), Carlos Pepín, Carlos Bermudo o Leon Bravy. Entre els que fotografiaven exteriors, de vegades acompanyant el mateix Laurent o de forma individual, destaquen a més de Jules Ainaud, Alfonso Roswag (gendre de Laurent), Luis Perrochón i José Martínez Sánchez. Gairebé totes les fotografies fetes per aquests autors estaven signades amb el nom de la companyia per a la qual treballaven, J. Laurent o J. Laurent i Cia.

La Catalunya de Jules Ainaud (1871-1872) constitueix la primera presentació pública que restitueix la seva legítima autoria i reivindica el seu reconeixement com a episodi destacat en la història de la nostra fotografia.

On?

KBr Fundación MAPFRE
Avenida Litoral, 30 – 08005 Barcelona

Horari

Dilluns (excepte festius): Tancat
Dimarts a diumenge (i festius): de 11.00 a 20.00 h.
«[…] fins a mitjan segle XIX no es van legitimar els drets de l’autor sobre la seva obra, […] si els fotògrafs feien constar el seu nom a les imatges era sobretot en relació amb la marca comercial del taller fotogràfic o la propietat de l’empresa comercial per a la qual treballaven, però en cap cas amb la voluntat d’identificar l’autor real, l’operador fotògraf que feia els retrats a l’estudi o que prenia les vistes als exteriors».

Jep Martí Baiget