Col·legis i Famílies

KBr Barcelona Photo Center

En un món envaït pels estímuls visuals, en què diàriament rebem i creem constantment imatges, el programa Quan la Fotografia és Art està concebut per dotar nens i joves d’un senzill però sòlid conjunt de coneixements amb els quals:

  • Reconéixer la naturalesa múltiple de la imatge fotogràfica (obra d’art, testimoni documental, memòria personal…).
  • Assimilar els conceptes bàsics per identificar i apreciar-ne els valors artístics.
  • Utilitzar la fotografia com a eina per expressar –i compartir– emocions i idees.
  • Proporcionar les nocions essencials per analitzar el sentit de les imatges i poder així desenvolupar-se amb criteri a l’hora de rebre-les i generar-les.

El programa inclou Visites-Taller per a col·legis i famílies continguts descarregables online (per a col·legis i famìlies) amb què, a l’aula oa clasa, familiaritzar-se fàcilment amb els conceptes que permeten entendre i, sobretot, gaudir de la fotografia.

Conceptes i dinàmiques per entendre tots els elements que ajuden a veure-les i utilitzar-les de forma creativa.

Visites-Taller KBr

Conceptes i dinàmiques per entendre tots els elements que ajuden a veure-les i utilitzar-les de forma creativa.

Materiales Online - KBr Barcelona Photo Center

Materials Online

Adaptats als diferents nivells educatius i franges dedat. Es poden utilitzar encara que no visiteu l’exposició.