Materials Online

KBr Barcelona Photo Center
Aquest conjunt de materials descarregables conté activitats per desenvolupar a l’aula amb grups de primària (7-12 anys) i secundària-batxillerat o a casa amb nens de les franges corresponents. Proporcionen eines amb què aprendre a reconèixer els diferents valors i funcions de la fotografia, posant especial atenció a identificar els elements que fan que una fotografia pugui ser considerada una obra d’art i, en general, a dotar nens i joves de criteris amb els que enjudiciar el significat i valor de les imatges.

Per a cada nivell educatiu es proporciona una Guia del docent i un Quadern de treball.

Aquests materials es poden utilitzar amb independència que es faci o no la visita a les exposicions.

Mirem, sentim i expressem¡ (Primària / 7-12 anys)

Mirem, sentim i expressem!
(Primària / 7-12 anys)

L'art de la fotografia (Secundària i Batxillerat)

L’art de la fotografia
(Secundària i Batxillerat)