Fotografia i exposició. Sabers creuats

KBr Barcelona Photo Center

Des de la seva invenció, la fotografia ha anat de la mà de la possibilitat de ser exposada, presentada com a objecte de valor artístic autònom. De forma paral·lela, ha exercit un paper igualment rellevant com a recurs expositiu a través de la reproducció d’obres i arxius, així com en el seu vessant escenogràfic.

Els vincles entre fotografia i exposició són objecte de creixent interès en les últimes quatre dècades. Articulat a través d’un enfocament creuat entre els sabers historiogràfics, teòrics i curatorials, el cicle es proposa aprofundir en la complexa imbricació que s’ha desenvolupat entre la fotografia, les seves històries i les seves teories, en relació a l’àmbit expositiu, així com a les incògnites que s’obren en el futur pròxim respecte de la seva reconfiguració com a espai essencial de trobada col·lectiva.

El cicle es desenvoluparà íntegrament online tots els dimarts de març i abril. Sota la direcció de Marta Dahó, comptarà amb la participació de: Olivier Lugon, Anne Wilkes Tucker, Jordana Mendelson, Jorge Ribalta, Florian Ebner, Laura González Flores, Nicoletta Leonardi i Elvira Dyangani Ose.

02.03.21
Olivier Lugon

09.03.21
Anne Wilkes Tucker

16.03.21
Jordana Mendelson

23.03.21
Jorge Ribalta

06.04.21
Florian Ebner

13.04.21
Laura González Flores

20.04.21
Nicoletta Leonardi

27.04.21
Elvira Dyangani Ose